Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Bijeenkomst  van 14 november 2018


Al meer dan 20 jaar organiseert de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB) in het voor- en najaar een studiedag voor juristen, werkzaam op algemeen-juridisch gebied bij gemeenten en andere overheden uit het hele land en adviesbureaus. Deze studiedagen worden druk bezocht en de meeste deelnemers zijn “vaste klanten”. Zodoende ontstaat een sfeer van bekendheid, netwerken, maar ook gezelligheid. Echter, voorop staat het verwerven en uitwisselen van actuele kennis. Dat is het kenmerkende DNA van de CAB: actuele en relevante kennis uitwisselen over algemeen-juridische onderwerpen. De CAB wil hét kennis- en ontmoetingsplatform zijn voor de doelgroep die hierin werkzaam is. En om de prijs hoeft u het niet te laten: die dekt alleen de kosten.


Inhoud studiedag (NB: Locatie gewijzigd; zie hieronder)

Er is weer met zorg een programma samengesteld dat interessant is voor de algemeen bestuursrecht-jurist. Dit keer hebben we echt een prachtig programma met topsprekers! We behandelen een drietal onderwerpen:

·      computerbesluiten van de overheid en de gevolgen voor de rechtsbescherming van de burger,

·      relevante en opvallende rechtspraak en

·      bijzondere omstandigheden bij de invordering van een verbeurde dwangsom en kosten bestuursdwang.

En zoals altijd is ook op deze dag voldoende CAB-gelegenheid voor collegiale interactie, kennisdeling en kennisverrijking!

 

Kortom, in één dag weer heel veel wijzer, binnen de vertrouwde CAB-setting!


 

Locatie bijeenkomst: Utrecht, Utrechts Centrum voor de Kunsten (Torenzaal), (Domplein 4, op loopafstand van Utrecht CS)