Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

 Programma 14 november 2018

 09:30

Inloop en ontvangst te Utrechts Centrum voor de Kunsten

 (Torenzaal), (Domplein 4)

10:00

Opening, welkom en huishoudelijke mededelingen door de dagvoorzitter, Rudi ter Horst

10.10

 Actuele jurisprudentie en andere opvallende zaken

Olaf Schuwer zal u zoals gebruikelijk meenemen in de opvallende en relevante ABRS-jurisprudentie en andere opvallende juridische ontwikkelingen. Met af en toe een uitstapje naar het gemeenterecht.

10:50

 Koffiepauze

11:10

Computerbesluiten van de overheid en de gevolgen voor de rechtsbescherming van de burger

Steeds meer besluiten worden niet meer genomen door de ambtenaren maar de computers van bestuursorganen. Dit heeft grote gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. Ook heeft ICT het mogelijk gemaakt dat gegevens van het ene bestuursorgaan ook gebruikt worden door andere bestuursorganen. Wat betekent deze nieuwe werkelijkheid voor de rechtsbescherming van burgers? In theorie kunnen belanghebbenden in bezwaar van het besluit, handmatig genomen of door de computer. Daarna kan de bestuursrechter nog rechtsbescherming bieden. In het promotie-onderzoek “Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming” is onderzocht of de theorie nog wel overeenkomt met de werkelijkheid. 

Onze inleider bij dit onderdeel is bestuursrechtjurist Marlies van Eck, werkzaam bij het Ministerie van Financiën.

12:30

Lunch

13:30

Bijzondere omstandigheden bij het invorderen van verbeurde dwangsommen en kosten bestuursdwang.


Staatsraad Advocaat – Generaal Wattel bracht op 4 april zijn conclusie uit over dit onderwerp. De inhoud en reikwijdte ervan heeft voor de gemeentelijke bestuurspraktijk verstrekkende gevolgen. Bij invorderen zal rekening moeten worden gehouden met bijzondere omstandigheden (waaronder begrepen financiële draagkracht).
Onze inleider bij dit onderdeel is Marieke Dankbaar, advocaat bij Pot Jonker Advocaten.

14:45

Theepauze

15:00

Terugblik, vooruitblik en discussie met de zaal

Onder aanvoering van Rudi ter Horst en Olaf Schuwer (voormalig) voorzitter(s) CAB

15:30

Afsluiting van de dag