Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Algemene voorwaarden aanmelding studiedag CAB

Aanmelding
U kunt zich voor de studiedag opgeven via het formulier op deze website, zie 
hier.

Of stuur een mail naar academy@berghauserpont.nl. Daarin dient u te vermelden:

  • Onderwerpregel: aanmelding CAB-studiedag
  • Naam en voornaam
  • Organisatie en evt. afdeling
  • Functie
  • Email-adres

 

 

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Direct na aanmelding ontvangt u een bericht van bevestiging.

Deelname
Deelname is persoonlijk.
De deelnamekosten zijn inclusief lunch en catering en BTW-vrij. U ontvangt van ons tijdig de gegevens voor de betaling.

Heeft u aangegeven een factuur te willen ontvangen dan rekenen wij u hier per factuur € 15,00 administratie- en afhandelingskosten voor.

Annuleren
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met Berghauser Pont Academy.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij geen annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang brengen wij u het volledige deelnemersbedrag in rekening.
Stichting Contactgroep Algemeen Bestuursrecht behoudt zich het recht voor de studiedag te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.