Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Programma 6 november  2019

LocatieStadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht 


 09:30

Ontvangst, koffie/thee


10:00

Opening door dagvoorzitter Rudi ter Horst


10.10

Actualiteiten openbare orde en veiligheid

  • Bevelsbevoegdheid burgemeester: art. 172, 174 en 175 en 176 en andere bepalingen van de  Gemeentewet,  o.a. noodverordening Brunsum e.a., gebiedsverboden, sluiten    woningen, veiligheidsrisicogebieden etc.
  • Wat te doen met vreugdevuren, spontane feesten etc.
  • Demonstraties en grondrechten. O.a. Veldhoven
  • Motorbendes en ondermijning
  • Sluiting drugpanden – verhouding burgemeesters bevel

Mr.dr. B. Roorda en mr. A.J. Wierenga 


Tussendoor koffiepauze

12:30

Lunchpauze


13:30

Het vertrouwensbeginsel: recente rechtspraak en de consequenties in de praktijk

N.a.v.  een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 201807643/1/A1 over een toezegging om een omgevingsvergunning niet in te trekken.

Mr. dr. S. van de Sande 


15:00

Nabespreking: praktijkvragen, suggesties volgende onderwerpen, toekomstige locatie*, o.l.v. Rudi ter Horst en Olaf Schuwer

*Over de toekomstige locatie houdt het bestuur een mondeling referendum over de vraag “Toekomstige CAB-bijeenkomsten in Utrecht of Amsterdam?” 


15:30

Afsluiting