Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Bijeenkomst 10 april 2019

Hieronder kun je de presentaties van de bijeenkomst van 10 april 2019 downloaden.


  •  Ben Kokx, met als onderwerp “het fenomeen contactgroep”:


  • Willie Elferink, rechter, voormalig gemeentejurist en gemeentesecretaris, met een terug- en vooruitblik bezien vanuit zijn verschillende brillen van de afgelopen 25 jaar:


  • Gerrit van der Veen, advocaat en hoogleraar, zal enkele ontwikkelingslijnen in de rechtspraak bespreken, de transitie van objectieve naar subjectieve rechtsbescherming, het fenomeen “conclusies”, enkele materiële onderwerpen en voorts met ons allen een blik werpen op de onlangs verschenen bundel “25 jaar Awb”: 

CAB 10 april 2019 Gerrit van der Veen.pdf