Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Sprekers van de laatste bijeenkomst (6 november 2019)

  • Mr. dr. B. Roorda is docent aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en  onderzoeker bij  het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (www.openbareorde.nl) van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksgebied ligt op het terrein van demonstratievrijheid en motorbendes. Recent annoteerde hij de uitspraak van de rechtbank Oost Brabant inzake de Eritrese Jongerenconferentie in Veldhoven. Roorda promoveerde op het onderwerp: Het recht om te demonstreren. 
  • Mr. A. J. Wieringa is docent/senior onderzoeker bij bovengenoemde vakgroep. Zijn specialiteit is gemeentelijk noodrecht, rampen e.d. o.a. ter zake van Veiligheidsrisico's jaarwisseling (2017) en Vreugdevuur Scheveningen (2019). Hij doet ook onderzoek voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Verder is hij mede auteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid uitgave Kluwer en redacteur van het Zakboek Openbare orde voor burgemeesters. 
  • Mr.dr. S. van de Sande is advocaat bij AKD.  ij is gespecialiseerd in het overheidsprivaatrecht en bestuursrecht. Met name bemoeit hij zich met de overheidsaansprakelijkheid. Onlangs promoveerde hij op het onderwerp;‘  Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie'.  Tevens verzorgt hij de halfjaarlijkse kroniek Overheidsaansprakelijkheid in het Tijdschrift voor Bestuursrecht. 
  • Rudi ter Horst treedt op als dagvoorzitter. Hij is sedert 1973 werkzaam geweest bij gemeenten, op algemeen bestuurlijk en juridisch gebied, waarvan 15 jaar in een leidinggevende rol. Parttime docent aan de bestuursacademie gedurende zo'n 30 jaar. Bij de gemeenten heeft hij zich veelal beziggehouden met algemeen-bestuurlijke zaken, met juridische kwaliteitszorg en van daaruit verbindingen maken met dienstverlening en werkprocessen in de bedrijfsvoering.

  • Mr. Olaf Schuwer is bestuursrechtjurist in hart en nieren. Zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk, weet hij als geen ander welke uitspraken relevant zijn voor de doelgroep. Vanaf het begin van de Awb heeft hij allerhande cursussen hierover ontwikkeld en verzorgd, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar vervlochten werden behandeld.