Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Welkom op onze website!

Update 31 maart 2023


Al meer dan 25 jaar organiseert de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB) in het voor- en najaar een studiedag voor juristen, werkzaam op algemeen-juridisch gebied bij gemeenten en andere overheden uit het hele land en adviesbureaus. Deze studiedagen worden druk bezocht en de meeste deelnemers zijn “vaste klanten”. Zodoende ontstaat een sfeer van bekendheid, netwerken, maar ook gezelligheid. Echter, voorop staat het verwerven en uitwisselen van actuele kennis. Dat is het kenmerkende DNA van de CAB: actuele en relevante kennis uitwisselen over algemeen-juridische onderwerpen. De CAB wil hét kennis- en ontmoetingsplatform zijn voor de doelgroep die hierin werkzaam is. En om de prijs hoeft u het niet te laten: die dekt alleen de kosten.


Het bestuur van de Contactgroep Algemeen bestuursrecht,

Meral Finkers, Nico Rood, Rob Daale en Koos Achterhof. 


Contactgroep Algemeen bestuursrecht: ontstaan en ontwikkeling

De inwerkingtreding van de Awb per 1 januari 1994 was de rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB). De toenmalige Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren had als enige “ambtenarenvakbond” de mogelijkheid van “Contactgroepen” gecreëerd en gefaciliteerd. Binnen een Contactgroep kwamen collega’s uit het hele land bijeen om ontwikkelingen op hun vakgebied te bespreken. Het bestuur van een contactgroep bestaat uit vrijwilligers, en bij CAB is het niet anders.

Opgericht te Amersfoort op 11 april 1994, stelde het bestuur van CAB zich tot doel om twee keer per jaar een studiedag te organiseren, centraal in het land. Dus voor iedereen bereikbaar. Maar ook betaalbaar: omdat de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen én de inleiders geen honorarium krijgen, betalen de deelnemers een kostprijs van slechts € 75,-- om de dag te kunnen bijwonen. Hierin is koffie, thee en een lunch begrepen.

De studiedagen zijn inmiddels niet meer weg te denken: de Voorjaars- en Najaarsbijeenkomsten worden bijgewoond door een groot aantal vaste bezoekers, vrijwel allen afkomstig van en werkzaam bij gemeenten en andere overheidsdiensten . Het merendeel is werkzaam in een algemeen - juridische functie.

De sfeer van de bijeenkomsten is informeel en het niveau van de bijdragen is onveranderd hoog. Inleiders hebben diepgaande kennis van hun vakgebied, en weten ook van de doorwerking ervan op gemeentelijk vlak.