Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Welkom op onze website!

Update 2 april 2020


Annulering Voorjaarsbijeenkomst Contactgroep Algemeen Bestuursrecht op 22 april 2020.


Beste belangstellende,

De voorjaarsbijeenkomst van de CAB van 22 april 2020 gaat niet door. De onderwerpen waren: handhaving Omgevingswet, ondermijning en actuele jurisprudentie.

Dit is het gevolg van de maatregelen van de Rijksoverheid en in ons geval van de Veiligheidsregio Utrecht, Noodverordening COVID 19 Veiligheidsregio Utrecht 27 maart 2020, in verband met het Coronavirus.

Het spijt ons voor zowel jullie, als onze sprekers en onze ondersteuners. Het is niet anders.

Wij gaan echter opgewekt voorwaarts!

Daarom heten wij je graag welkom bij onze najaarsbijeenkomst van woensdag 18 november 2020 in Utrecht, locatie: Oudaen. Het programma van die bijeenkomst is nog niet definitief. Zodra dat het geval is, vermelden wij dat op de CAB-website (www.stichtingcab.nl). Natuurlijk vertellen wij jullie dat ook via onze gebruikelijke mailing.

Degene die zich al voor deze bijeenkomst hadden opgegeven krijgen apart nog een mailbericht. Dat gaat met name over de betaling voor de voorjaarsbijeenkomst van 22 april 2020.

Ten slotte wensen wij jullie gezondheid en wijsheid in deze tijden van corona en ( bijna) lockdown.

En tot ziens!

 

Het bestuur van de Contactgroep Algemeen bestuursrecht,

 

Meral Finkers, Nico Rood, Rob Daale, Olaf Schuwer en Koos Achterhof. 


Contactgroep Algemeen bestuursrecht: ontstaan en ontwikkeling

De inwerkingtreding van de Awb per 1 januari 1994 was de rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van de Contactgroep Algemeen Bestuursrecht (CAB). De toenmalige Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren had als enige “ambtenarenvakbond” de mogelijkheid van “Contactgroepen” gecreëerd en gefaciliteerd. Binnen een Contactgroep kwamen collega’s uit het hele land bijeen om ontwikkelingen op hun vakgebied te bespreken. Het bestuur van een contactgroep bestaat uit vrijwilligers, en bij CAB is het niet anders.

Opgericht te Amersfoort op 11 april 1994, stelde het bestuur van CAB zich tot doel om twee keer per jaar een studiedag te organiseren, centraal in het land. Dus voor iedereen bereikbaar. Maar ook betaalbaar: omdat de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen én de inleiders geen honorarium krijgen, betalen de deelnemers een kostprijs van slechts € 75,-- om de dag te kunnen bijwonen. Hierin is koffie, thee en een lunch begrepen.

De studiedagen zijn inmiddels niet meer weg te denken: de Voorjaars- en Najaarsbijeenkomsten worden bijgewoond door een groot aantal vaste bezoekers, vrijwel allen afkomstig van en werkzaam bij gemeenten en andere overheidsdiensten . Het merendeel is werkzaam in een algemeen - juridische functie.

De sfeer van de bijeenkomsten is informeel en het niveau van de bijdragen is onveranderd hoog. Inleiders hebben diepgaande kennis van hun vakgebied, en weten ook van de doorwerking ervan op gemeentelijk vlak.