Contactgroep Algemeen Bestuursrecht

Ontmoetingsplatform voor bestuurs- en gemeentejuristen

 

Over ons

 

Samenstelling van bestuur van de stichting Contactgroep Algemeen Bestuursrecht:

Olaf Schuwer, voorzitter

Rob Daale, secretaris

Nico Rood, penningmeester

Koos Achterhof, lid

Meral Finkers-Kaymak, lid